SSAFF inbjudna till workshop på stadsbyggnadskontoret

Det är dags att påbörja detaljplaneringen för hur de centrala delarna av Södra Sandby ska utvecklas och Stadsbyggnadskontoret vill ha våra synpunkter. Vi har blivit inbjudna att skicka några representanter till en så kallad medborgar-workshop den 2 september.

Work-shopen hålls av externa arkiteter som har i uppdrag av Stadsbyggnadskontoret i Lunds kommun att lämna in strukturförslag till hur delar av kommande detaljplan för Södra Sandby centrum kan komma att se ut. Till grund ligger den av kommunfullmäktige antagna fördjupade översiktsplanen (FÖP 2011) samt en mängd relevanta utredningar framtagna för ändamålet. Deltar gör bl.a. även planarkitekt Ivan Gallardo från Stadsbyggnadskontoret i Lunds kommun.

  • Mail-ikon
SSAFF Kontakt SSAFFs logotyp.
Om oss
Om webbplatsen
Bli medlem
  SSAFF
Webbmaster
 
© SSAFF – Södra Sandby Företagarförening 2019