RadonAssistans i Skåne

Carl på RadonAssistans

RadonAssistans i Skåne

Fåglasång 541
247 91 Södra Sandby

070-9313171
Kontaktperson: Carl Almquist

E-mail: info@radonassistans.se
Hemsida: radonassistans.se
Facebook: radonassistans

Det här är en avdelare som ska se till att nedanstående text hamnar under bilden.
Verksamhetsbeskrivning
RadonAssistans identifierar och löser radonproblem, för hälsans och ekonomins skull.

Vi ger råd, mäter radonhalt och gammastrålning, utför radonbesiktningar och föreslår åtgärder som effektivt minskar radonhalten i den enskilda fastigheten samt utför radonsaneringar. I samband med fastighetsaffärer och renoveringar gör vi mätningar och radonriskbedömningar. Målgrupperna är husköpare, småhusägare, fastighetsbolag, bostadsrättsföreningar och hyresvärdar, främst i Skåne.

Radon finns naturligt i vår omgivning. Radon är en hälsorisk och höga halter bör därför åtgärdas. Radonhalten kan bara fastställas genom att mäta den.

Läs mer på vår hemsida eller kontakta oss så berättar vi mer.

RadonAssistans på väg

Radonassistans logo

Kontaktuppgifter till RadonAssistans
Kontaktuppgifter till RadonAssistans
  • Mail-ikon
SSAFF Kontakt SSAFFs logotyp.
Om oss
Om webbplatsen
Bli medlem
  SSAFF
Webbmaster
 
© SSAFF – Södra Sandby Företagarförening 2019